JA CZYTAM

Wydawnictwo Modrý slon wzięło udział w projekcie JA CZYTAM, w którym uczestniczyło 477 uczniów. Projekt pozwolił wydawnictwu osiągnąć swój główny cel, jakim była poprawa umiejętności czytania i pisania dzieci w Czechach. Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Edukacji oceniło projekt naszego wydawnictwa jako działanie maksymalnie motywujące do czytania – wyniki projektu JA CZYTAM wykazały poprawę umiejętności czytania i pisania o 28%!

Pełne sprawozdanie z oceny tego projektu można znaleźć tutaj.

Wyniki projektu Ja czytam
Wykres nr 1: Umiejętność czytania (60 słów/min) stwierdzona przy pierwszym czytaniu tekstu - przed uzyskaniem spersonalizowanej książki (uczniowie 3. klasy szkoły podstawowej)

Wykres 2
Wykres nr 2: Umiejętność czytania (60 słów/min) stwierdzona przy drugim czytaniu tekstu - po uzyskaniu spersonalizowanej książki (uczniowie 3. klasy szkoły podstawowej)